مدارک دانشگاهی و سوابق تدریس
  • فوق دکتری ژنتیک
تماس با دکتر ابوالفضل موفق
فعالیت های حرفه ای و اجرایی
  • عضو اصلی شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی
  • دارای 193 مقاله بین المللی
  • نویسنده 21 جلد کتاب تخصصی
  • استاد راهنمای بیش از 50 رساله دکتری
مجوزها و افتخارات
  • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • پژوهشگر منتخب جشنواره ملی ابوریحان-طبری
  • مجری بیش از 40 طرح پژوهشی