مدارک دانشگاهی و سوابق تدریس
  • دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک گرایش کیهان شناسی نظری
  • 8 سال سابقه تدریس دوره های نجوم و کیهان شناسی در سطوح مدارس و دانشگاه ها
  • مدرس دوره های المپیاد نجوم و مسئول برگزاری 4 رویداد دانشگاهی روز جهانی نجوم
  • مدرس دروس ریاضی و فیزیک در سطوح مختلف با 9 سال سابقه فعالیت
تماس با دکتر حامد شجاع شفیعی
فعالیت های حرفه ای و اجرایی
  • ترجمه کتب دانشگاهی و نگارش 2 مقاله تخصصی
مجوزها و افتخارات