تاریخ شروع

08:00

دوشنبه - 1401/08/02

تاریخ پایان

13:00

دوشنبه - 1401/08/02

آدرس

دانشکده مطالعات جهان

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX 2022)

«کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ» به مناسبت یازدهمین هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری «دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران» اقدام به برگزاری «سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» با محور اصلی «پرورش اعتماد برای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» در روز دوشنبه مورخ 2 آبان 1401، مصادف با روز سازنان ملل و روز جهانی توسعه اطلاعات، می‌نماید.

هدف از برگزاری پنجمین سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بررسی مفهوم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت منافع مردم و اشاره به چگونگی نقش آن در بهبود سطح اطلاعات، مشارکت، و توانمندسازی همگان می‌باشد.

تلاش بر این است که با بررسی این مسائل، گامی در راستای دستیابی به نظام اطلاعاتی آزاد و کثرت گرا، ترویج توسعه پایدار، مشمولیت، برابری، گفتگوی بین فرهنگی، و پاسداری از دموکراسی برداشته شود.

 

محورهای سمینار: