تاریخ شروع

00:00

سه‌شنبه - 1401/06/29

تاریخ پایان

00:00

پنج‌شنبه - 1401/06/31

آدرس

دبیرخانه کنگره : تهران سعادت آباد بالاتر از بلوار دریا

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

دبیرخانه کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی، پژوهشی  و اجرایی شناخته شده حوزه عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست خاورمیانه در کشور ایران با توجه به برگزاری موفق دوره های بین المللی قبلی کنگره در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران و بازتاب بسیار گسترده آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری را نیز با همکاری دانشگاه های برجسته ایران و جهان از جمله دانشگاه شیراز، دانشگاه مراغه، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های معتبر کشور برگزار نماید. اين کنگره به دنبال آن است كه با گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، به تبيين مفاهيم و اهداف آن بپردازد .و فرصتی مناسب برای تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین در زمینه ی  عمران، سازه ، معماری و توسعه شهری باشد . اين کنگره باشعار “توسعه شهری راهی به  سوی توسعه آینده” فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران،متخصصان وانديشمندان درحوزه معماري، سازه وتوسعه شهری است. برگزاري اين کنگره امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك معماري، سازه، مدیریت شهری، فنآوري هاي نوين، تاثيرسازه درشكل گيري معماري وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنگره را فراهم می سازد.

بر اين اساس، دبیرخانه هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنگره در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند

محور های کنگره :