09 آبان
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

09 دی
8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX 2022)

19 مهر
27 مهر
15 آذر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ موسسه آموزش عالی خاوران

پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

03 تیر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، ساختمان مرکزی

نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها