09 آبان
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

29 تیر
10:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،سالن جلسات طبقه هشتم

سلسله نشست های علمی ” برنامه درسی و محتوای آموزشی نافع”