09 آبان
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

09 مهر
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه فناوری نانو ایران 2022