09 آبان
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

09 دی
8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX 2022)

19 مهر