مدارک دانشگاهی و سوابق تدریس
تماس با رزیتا ابراهیم پور
فعالیت های حرفه ای و اجرایی
  • کارگاه زیر لعابی و مجسمه سازی و سفال گری
  • آموزش نقاشی سبک کوبیسم تکنیک گواش و ابرنگ و اکرولیک و جوهر
  • هنر گرافیکی
  • نقاشی بافت دار
  • تابلو های برجسته
  • نقاشی با اسپری
  • نقاشی اکشن
  • تابلو سازی
  • معرق کاری یا کار با کاشی شکسته
  • ساخت ماکت
مجوزها و افتخارات