نمایش 1–6 از 34 نتیجه

0
رایگان!

نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای

نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی

0
رایگان!

سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

بدون امتیاز 0 رای

سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

0
رایگان!

ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران

بدون امتیاز 0 رای

ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران

0
رایگان!

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

بدون امتیاز 0 رای

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

0
رایگان!