• پس از رزرو بلیط تا 24 ساعت قبل از شروع رویداد امکان کنسل کردن بلیط می باشد.
  • کنسل کردن بلیط در روز آخر شامل 20% جریمه شده و مابقی مبلغ عودت داده میشود.
  • قبل از ثبت نام در رویداد موردنظر، حتما زمان و مکان رویداد را با دقت بررسی کرده و پس از اطمینان از درستی اطلاعات اقدام به ثبت نام نمایید.
  • حتما در هنگام حضور در محل برگزاری رویداد، مدارک شخصی خود نظیر کارت ملی، شناسنامه و … را به همراه داشته باشید.
  • هر کاربر با یک شماره موبایل، می تواند یکبار در سایت ثبت نام کند.