31 مرداد
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

09 مهر
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه فناوری نانو ایران 2022

10 مرداد
10:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری